PRODUKTIVITET

Hantera effektivt era dagliga processer för uthyrning av liftar och kranar

Effektivisera era dagliga uthyrningsprocesser från första offert fram till avtal och fakturor. Få fullständig överblick över vad som behöver göras varje dag så att ni inte missar något och kundernas behov uppfylls. Ni får konstant tillgång till rapporter i realtid om er utrustnings tillgänglighet och utnyttjandegrad, så att ni har full kontroll över er uthyrningsverksamhet.

 

Med MCS-rm uthyrningsprogram för liftar och kranar kan ni:

 • Snabbt omvandla offerter till avtal
 • Hantera leveranser, upphämtningar, byten och överföringar mellan depåer
 • Få omedelbar information om tillgänglighet, utnyttjanderapporter och statistik om utrustningen.
MCS PRODUKTIVITET

CRM

Vårda kundrelationer

Få fler återkommande affärsmöjligheter genom att se till att era samtal är relevanta för kundernas behov. Genom att alla kundtransaktioner och samtal gällande uthyrning lagras tillsammans i en och samma lösningshantering så kan alla medarbetare åstadkomma det där lilla extra!

Övervaka alla försäljningsförfrågningar från början till slut och granska anledningarna till varför möjligheter gick igenom eller gick förlorade. Få bättre överblick över säljteamens och depåernas resultat, och öka intäkterna.

 

Med MCS-rm och det integrerade CRM kan ni:

 • Registrera platsbesök och interaktioner med befintliga och potentiella kunder
 • Hantera försäljningsförfrågningar och schemalägga åtgärder för andra att slutföra
 • Se det nya försäljningsförloppet för er verksamhet och analysera anledningarna till varför försäljningsmöjligheter gick förlorade.
MCS CRM

VERKSTAD

Säkerställ att er utrustning är i utmärkt skick för uthyrning

Håll full kontroll över era värdefull liftar och kranar, MEWP:er och lyftmaskiner, och se till att de är i utmärkt skick och säkra att använda. Ni kommer aldrig att missa utgående säkerhetscertifikat eller glömma att registrera bevis på skada när ni fakturerar kunder för utrustning som har skadats under uthyrning.

Ni kan dela inspektionsdokument elektroniskt för att förbättra kommunikationen mellan depåer, och öka produktiviteten genom att slippa slösa tid på att hitta rätt pappersdokument. Spåra kostnader och intäkter från förvärv av utrustning fram tills utrustningen kasseras, så att ni vet det faktiska värdet för varje enskild tillgång och dess lönsamhet.

 

Med MCS-rm kan ni:

 • Utföra schemalagt underhåll så er utrustning för lyfthjälp fortsätter att vara certifierad och säker att använda
 • Tillhandahålla användarmanualer när ni hyr ut och de finns även på Kundportalen där kunderna själva kan nå dem
 • Hantera skador på utrustningen och betalningar från kunden
 • Dela inspektionsdokument och nödvändiga industricertifikat mellan era depåer
 • Registrera livscykler, intäkter och kostnader för tillgångar, och ni kan bedöma lönsamheten för varje tillgång
 • Följa industristandarder.
MCS VERKSTAD
A Plant
Vi har arbetat med MCS i över 20 år och under denna tid har deras uthyrningsprogram och support har spelat en central roll i vårt företags framgång. De har hjälpt oss att få kontroll och överblick av våra kritiska affärsområden och gett oss möjlighet att anpassa oss i en allt mer komplex marknad.

A-Plant

Våra huvudfunktioner

Några andra framstående funktioner i vårt uthyrningsprogram för liftar och kranar:

 

Leveranser / upphämtningar
Tidrapporter för operatörer
MCS-rm:s uthyrningsprogram ger dig full kontroll över ert uthyrningsföretag, vilket förbättrar resultatet och får uthyrningsverksamheten att växa.
Se MCS-rm:s lösningar

Fallstudier

Läs mer om hur vi har hjälpt andra uthyrningsföretag.

Nixon Hire

Nixon Hire

Uthyrning av maskiner och verktyg

MCS-rm hjälper Nixon Hire att hantera långsiktig affärstillväxt och mobila aspirationer.

Fallstudie

John F Hunt

John F Hunt

Uthyrning av maskiner och verktyg

John F Hunt Demolition Group hanterar olika typer av uthyrningsverksamhet i MCS-rm.

Fallstudie

Solomat

Solomat

Uthyrning av bygg- och anläggningsutrustning

MCS-rm har gjort det möjligt för Solomat att optimera sin lagerhantering och maximera vinst

Fallstudie

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använda kontaktformuläret.

kontaktformulär