UTNYTTJANDEGRAD

Allokera er utrustning effektivt

Förflytta era tillgångar effektivare och fördela kostnaderna till relevant avdelning eller bolag. Ha fullständig överblick över vad som behöver göras varje dag så att ni inte missar något och alla projekts behov uppfylls konsekvent. Ni har alltid tillgång till realtidsrapporter om utrustningens tillgänglighet och utnyttjandegrad, så ni behåller kontrollen över projekt och er interna uthyrning.

Med MCS-rm system för tillgångshantering kan ni:

  • Hantera leveranser, upphämtningar, utbyten och arbetsplats/depåöverföringar av utrustning
  • Få omedelbar information om tillgänglighet, utnyttjanderapporter och statistik om utrustningen.
MCS UTNYTTJANDEGRAD

VERKSTAD

Säkerställ att utrustningen är i gott skick

Behåll full kontroll över alla fasta tillgångar och se till att de är i gott skick och säkra att använda. Med MCS-rm missar ni aldrig säkerhetscertifikat som håller på att förfalla.

Ni kan dela inspektionsdokument elektroniskt för att förbättra kommunikationen mellan depåer, och öka produktiviteten genom att slippa slösa tid på att hitta rätt pappersdokument. Spåra kostnader och intäkter från förvärv av utrustning fram tills utrustningen kasseras, så att ni får kontroll över det faktiska värdet för varje enskild tillgång och dess lönsamhet.

 

Med MCS-rm kan ni:

  • Utföra schemalagt underhåll som gör att utrustningen fortsätter att vara certifierad och säker att använda
  • Utföra reparationer och spåra kostnaden för reservdelar
  • Maximera utnyttjandegraden
  • Förlänga tillgångarnas livslängd.
MCS VERKSTAD

LÖNSAMHET

Håll koll på kostnaderna för egen och inhyrd utrustning

Håll enkelt koll på var er utrustning finns, dess intäkter och kostnader. Ni får total kontroll över var era tillgångar är, när de beräknas åter och deras faktiska lönsamhet under sin livstid.

MCS-rm hanterar inhyrningar från externa företag och låter er veta om ni har onödiga inhyrningar som ni betalar för. Systemet hjälper er kontrollera kostnaderna för inhyrningar och ni kan se om viss utrustning överanvänds och ni behöver köpa in fler av en specifik grupp av utrustning.

Med MCS-rm för tillgångshantering kommer ni att:

  • Uppmanas att ersätta onödiga inhyrningar
  • Se när ni behöver köpa nya tillgångar i stället för att hyra in.
MCS LÖNSAMHET
Bouygues
Nu finns allt samlat i ett enda system och det är lätt att snabbt kunna se vilka hyrmaskiner som finns ute på arbetsplatsen och vad som pågår. I vårt gamla system kunde det ibland dyka upp spökfakturor och man visste inte riktigt var felet låg. Ofta låg det både hos oss själva och i systemet. Nu är fakturorna tvärsäkra, och det är bara den mänskliga faktorn som kan ställa till problem.

Sh Bygg AB

Viktiga funktioner

Ytterligare funktioner i vårt program för tillgångshantering

 

Leveranser / upphämtningar
Tidrapporter för förare
Finansiering av utrustning
MCS Hyrsystem ger er full kontroll över era tillgångar, förbättrar era resultat och får er verksamhet att växa.
Se MCS-rm:s lösningar

Några fallstudier

Läs mer om hur vi har hjälpt uthyrningsföretag som ert.

Groupe Segex

Groupe Segex

Intern uthyrning

Segex inplementerar en ny Windows-baserad programvarulösning för uthyrning som ska hantera interna uthyrningar inom fjorton dotterbolag.

Fallstudie

Sh Maskin

Sh Maskin AB

Alla typer av maskiner som behövs för bygg och entreprenad

MCS-rm hjälpte Sh Maskin att bli mycket mer effektiva med dramatiskt minskad inhyrning och ökad vinst.

Fallstudie

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använda kontaktformuläret.

kontaktformulär