INTERNATIONELL SKALBARHET

Lösningar för företag under tillväxt

MCS programvarulösning ger er en heltäckande kontroll över er uthyrningsverksamhet. Om ni har planer på att växa internationellt och behöver kunna  kommunicera och dela information mellan olika länder kan vårt system hjälpa er. MCS-rm är tillgängligt på olika språk och kan hantera flera valutor och olika bolag.

Resource Planner

ENKEL INTEGRERING

Länkar till  bokföringsprogram och andra system

MCS-rm kan enkelt anpassas efter era behov. Systemet kan kopplas till nuvarande affärssystem och ekonomisystem för att automatisera processer och maximera befintliga investeringar. Lösningen kan även hantera och dela finansiell information inom koncernföretag. Läs mer om några av de ekonomisystem våra kunder använder.

Financial Integration

STRATEGI

Överblick av er verksamhets viktiga nyckeltal och statistik

Få detaljerad inblick i viktig uthyrningsstatistik för att hjälpa er analysera era styrkor, svagheter och upptäcka förändringar inom branschen och affärstrender, så att ni kan fatta välgrundade strategiska beslut.
Läs mer

Ecommerce integration

PAPPERSFRI LÖSNING

Elektronisk handel med era partners

Frigör er från tidsödande manuella arbetsmoment. Skicka och ta emot kund och, leverantördokument elektroniskt. XML-fakturering skickar data i ett internationellt erkänt enhetligt format som kan importeras direkt till era kunders redovisningsprogram. Ni kan även skicka era fakturor via InExchange, Pagero m.fl. direkt från MCS-rm.
Läs mer

Financial Integration

FULLT STÖD FÖR ER E-HANDEL 

Integrera er hemsida med MCS 

Integrera MCS-rm med er egen hemsida så att ni kan visa nuvarande och nya kunder information om all er utrustning samt hantera bokningar effektivt. Genom att möjliggöra snabbare bearbetning av beställningar på nätet, maximerar ni nyttan av er egen hemsida och når full kontroll med MCS-rm.  
Läs mer

Ecommerce integration

MCS KAN STÖDJA ER VERKSAMHET

Kontroll över kritiska processer

Få ökad kontroll av era affärskritiska processer med påminnelser, meddelanden och varningar i systemet. En automatisk e-post kan skickas till rätt person för viktiga händelser och moment som ej får glömmas bort. Ni skapar enkelt dessa påminnelser i MCS-rm, baserat på era unika verksamhetsprocesser och behov. 

Enhanced workflows

 

 

 

 

SÄKERHET

Bättre datasäkerhet

Dra nytta av MCS pålitliga brandvägg som finns på plats för att skydda ert företag från skadliga cyberattacker. Med skydd mot intrång, nolldagars-hot, detektering av botnät och mycket mer kan ni känna er trygga i vetskapen att er egen och era kunders data alltid är säkrad. MCS vidtar också extra försiktighetsåtgärder, med dagliga säkerhetskopieringar och databasreplikeringar på extern plats. Detta för att skydda er data även i det fall att vårt huvudsakliga datacenter skulle utsättas för risker.

Ecommerce integration

Sammanfattning

MCS-rm är en skalbar öppen lösning, utvecklad på en modern plattform med en underliggande Microsoft SQL Server som databas och kan integreras till en rad olika system och infrastrukturer. MCS-rm kan hjälpa er:

 • Arbeta internationellt med kapacitet för flera språk, valutor, och bolag
 • Dela finansiell information mellan en grupp av företag eller avdelningar och integrera till ert befintliga affärssystem
 • Fatta välgrundade strategiska beslut baserat på affärskritisk statistik i realtid. 
 • Utföra elektroniskt utbyte med EDI
 • Få full kontroll över bokningar online
 • Få bättre kundservice och kontroll, samt stödja era unika affärsprocesser
 • Följ lagstadgad integritetspolicy för att säkerställa att ni lagrar och använder era kunduppgifter på rätt sätt.

Läs mer om vårt system

Några viktiga funktioner i MCS-rm:s programvara som hjälper er att förbättra er verksamhet:

 

 

MCS CRM

Säljstöd (CRM)

Hantera försäljningsförloppet från första förfrågan till beställning. Genomför marknadsföringskampanjer proaktivt för att förbättra relationerna till befintliga och potentiella kunder.
CRM >

MCS verkstad

Verkstad och Underhåll

Se till att utrustningen är certifierad och klar att hyras ut. Dokumentera noggrant servicearbetet, planera regelbundet underhåll, hantera skador och förlust av utrustning.
Verkstad och Underhåll >

Inköp

Inköp

Få full kontroll över utgifterna för er maskinpark, lagret, reservdelar och inhyrningar och hantera era leverantörer i ett och samma användarvänliga system.
Inköp >

MCS Statistik och Business Intelligence

Statistik och Business Intelligence

Få betydelsefull insyn i era uthyrningsdata så att ni kan analysera styrkor, svagheter och uppmärksamma kommande affärstrender, och därmed kunna fatta korrekta strategiska beslut.
Statistik och Business Intelligence >

E-handel

E-handel

Skicka och ta emot kund- och leverantörsdokument och finansiella dokument elektroniskt och nå en pappersfri process som inte kräver personalens tid.
E-handel >

Dokumenthantering

Dokumenthantering

Slipp papper och byt till elektronisk dokumenthantering för att förbättra åtkomsten av dokument, minska lagringsutrymmet av pärmar och förbättra kundservicen.
Dokumenthantering >

Smarta Varningar

Smarta Varningar

Få kundanpassade proaktiva påminnelser för era viktiga processer som inte får glömmas bort så att ni kan alltid ger bästa möjliga service.
Smarta Varningar >

Resursplanerare

Resursplanerare

Förbättra insynen i och användningen av interna resurser så att ni kan säkerställa att personal med rätt kvalifikationer tilldelas rätt uppgifter.
Resursplanerare >

Kundportal

Onlineportal

Öka kundlojaliteten och stärk ert varumärke med hjälp av MCS Onlineportal, som ger era kunder möjlighet till självbetjäning var som helst, när som helst.
Onlineportal >

telematik-hubb

MCS Telematik-Hubb

MCS Telematik Hubb ger er tillgång till viktig data som kan hjälpa er få en bättre förståelse om er verksamhet, så att ni kan ta stora steg mot bättre effektivitet och förbättrad produktivitet.
MCS Telematik-Hubb >

e-sign

MCS E-Sign

Nya MCS E-Sign låter era kunder skriva på offerter och avtal med endast några få knapptryck.
MCS E-Sign >

Mobila lösningar

Mobila lösningar

Ge era säljare, förare, mekaniker och lagerpersonal tillgång till MCS mobila lösningar och appar, vilket ger er en snabb, enkel och pappersfri arbetsprocess. Få information i realtid från medarbetare som är på resande fot, så att ni kan arbeta effektivare och säkerställa att ni uppfyller era löften till kunder.

 

Mobila lösningar >

MCS RM Mobile

MCS Online

Håll koll på er uthyrningsverksamhet online och nå nya produktivitetsnivåer, oavsett var ni befinner er.
MCS Online >

Mobil Verkstad

Mobil Verkstad

Effektivisera och få full kontroll på underhåll och reparationsjobb med MCS Mobil Verkstad, som ger era tekniker papperslösa arbetsflöden och möjlighet att ge statusuppdateringar i realtid till kontoret.
Mobil Verkstad >

MCS CRM Mobil

CRM Online

Gör era kundmöten mer effektiva och få tillgång till viktig kundinformation på resande fot, så att ni aldrig missar försäljningsmöjligheter.
CRM Online >

Plocklista

Digital Plocklista 

Gör arbetet lättare för lagerpersonalen och öka deras produktivitet med MCS Digitala Plocklista, som gör plockningsprocessen enkel, snabb och effektiv.
Plocklista  >

Transportplanering Mobil

Transport Mobil

Det papperslösa sättet att hantera transportlogistik med optimerade rutter och statusuppdateringar i realtid från förare ute på jobb.
Transport Mobil >

MCS Webbshop

Webbshop

Ge era kunder möjlighet att på ett praktiskt sätt att boka utrustning när och var som helst. Det gör deras processer snabbare, enklare och mer effektiva, vilket i sin tur ökar intäkterna.

Läs mer om vår Webbshop

MCS Onlineportal

Onlineportal

Öka kundlojaliteten och stärk ert varumärke med hjälp av MCS Onlineportal, som ger era kunder möjlighet till självbetjäning var som helst, när som helst.

Läs mer om vår Onlineportal

MCS Onlineportal
Molnlösningar

Molnlösningar

Koncentrera er på er uthyrningsverksamhet, trygg i vetskapen om att verksamheten alltid är skyddad, datauppgifterna säkra och att IT-infrastrukturen hanteras av kunnig IT-personal.

Läs mer om våra molnlösningar

Några fördelar:

 • Säker snabb tillgång till affärskritisk information oberoende av var ni befinner er
 • Besvära inte er IT-personal och håll nere kostnaderna
 • Fast månadsavgift
 • Skydda affärskritisk information
 • Snabb implementering
 • En lösning som är skalbar
 • Smidig tillgång till erfaren IT-personal

Hör av er

Om ni vill veta mer om MCS och våra innovativa lösningar för rental- och byggbranschen, ring oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret nedan.

Kontakta Oss