Översikt

 

MCS hållbarhetspolicy baseras på effektiv hantering av säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet, energi och minskning av koldioxidutsläpp. I enlighet med vår ISO-ackreditering ses vår hållbarhetspolicy regelbundet över, uppdateras och kommuniceras.

 

"På MCS är min roll som VD att se till att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt, inte bara för miljöns och samhällets skull, utan även för att det är affärsmässigt fördelaktigt att göra det. Vi åtar oss att ta hand om våra medarbetare, vår planet och dess resurser och se till att vår verksamhet drivs på ett ansvarsfullt sätt."

Guy van der Knaap, verkställande direktör

 

Omsorg om vårt team

 

På MCS strävar vi efter att skapa en engagerande och stärkande miljö där alla våra anställda har möjlighet att växa och trivas. Vi visar respekt för våra kollegor och kunder, och vårdar en kultur som präglas av delaktighet, mångfald och stöd. Vårt team arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer, och träning/utbildning tillhandahålls vid behov.

 

Innovation och kundfokus

 

Som en del av vårt nära samarbete med våra kunder utvecklas vårt huvudsystem, webbaserade och mobila mjukvarulösningar kontinuerligt för att möta kundernas och branschens skiftande behov.

 

Hälsa och säkerhet

 

Vi anser att alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi strävar efter att ta itu med hälso- och säkerhetsrisker, identifiera brister i kompetens och främja en säker organisationskultur. Företaget uppmuntrar aktivt en balans mellan arbete och privatliv genom flexibelt arbete och tillgång till välfärds- och stödtjänster.

 

Miljöansvar och samhälle

 

MCS bidrar till lokala samhällsprojekt och donerar 10 % av sin vinst till välgörenhetsorganisationer varje år. För att minska vår miljöpåverkan strävar vi efter att uppnå följande:

 

  • Minimera koldioxidutsläppen genom effektiv energi- och transporthantering
  • Uppmuntra användningen av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt delning av fordon
  • Att minimera miljöpåverkan från avfall genom lämplig återanvändning och återvinning
  • Utveckla arbetsmetoder för att minska avfall och förebygga föroreningarn
  • Att tillåta flexibelt arbete för att minska restiden och bränsleförbrukningen

  

Hör av er

För att veta mer om hur MCS kan stärka er verksamhet, ring oss på +46 8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret.

Kontakta Oss