PRODUKTIVITET

Få total och effektiv kontroll över era processer för uthyrning av utrustning på land och offshore

Effektivisera era uthyrningsprocesser för olje- och gasindustrin från offert ända fram till avtal och faktura. Få fullständig överblick över vad som behöver göras varje dag så att ni inte missar något och era kunders behov uppfylls. Ni får konstant tillgång till rapporter i realtid om er utrustnings tillgänglighet och utnyttjandegrad, så att ni har kontroll över er verksamhet.

 

Med MCS-rm:s uthyrningsprogram kan ni:

 • Snabbt omvandla offerter till avtal
 • Hantera leveranser, upphämtningar, byten och överföringar mellan depåer
 • Få omedelbar information om tillgänglighet, utnyttjanderapporter och statistik om utrustningen.
MCS PRODUKTIVITET

VERKSTAD

Säkerställ att utrustningen är i utmärkt skick för uthyrning

Håll full kontroll över era värdefulla verktyg och maskintillgångar och se till att de är i utmärkt skick och säkra att använda. Ni kommer aldrig att missa utgående säkerhetscertifikat eller glömma att registrera bevis på skada när ni fakturerar kunder för utrustning som har skadats under uthyrning.

Ni kan dela inspektionsdokument elektroniskt för att förbättra kommunikationen mellan depåer, och öka produktiviteten genom att slippa slösa tid på att hitta rätt pappersdokument. Spåra kostnader och intäkter från förvärv av utrustning fram tills utrustningen kasseras, så att ni vet det faktiska värdet för varje enskild tillgång och dess lönsamhet.

 

Med MCS-rm uthyrningsprogram kan ni:

 • Utföra schemalagt underhåll så utrustningen fortsätter att vara certifierad och säker att använda
 • Hantera skador på utrustning och betalning från kunden
 • Dela inspektionsdokument mellan alla era depåer och med era kunder
 • Samla in och lagra kalibreringsavläsningar
 • Registrera historik om tillgångarnas livscykel med alla intäkter och kostnader som har uppkommit, för att få en komplett bild av lönsamheten.
MCS VERKSTAD

CRM

Hantera era kundrelationer

Få fler återkommande affärsmöjligheter genom att se till att era samtal är relevanta för kundernas behov. Genom att alla era kunders transaktioner och samtal gällande uthyrning lagras tillsammans i en och samma uthyrningslösning så kan alla medarbetare åstadkomma det där lilla extra!

Ha uppsikt över alla försäljningsförfrågningar från början till slut och granska anledningarna till varför möjligheterna gick igenom eller gick förlorade. Få bättre överblick över säljteamens och depåernas resultat, och öka intäkterna.

 

Med MCS-rm och det integrerade CRM kan ni:

 • Registrera platsbesök och interaktioner med era befintliga och potentiella kunder
 • Hantera försäljningsförfrågningar och schemalägga åtgärder för andra att slutföra
 • Se det nya försäljningsförloppet och analysera anledningarna till varför försäljningsmöjligheter gick förlorade.
MCS CRM
IKM
Vi på IKM Mooring Services insåg tidigt att MCS under årens gång hade löst de frågeställningar man inom uthyrningsindustrin brottas med. Andra system vi tittat på fungerade bra för att ”boka” men var inte utvecklade för att lösa våra viktiga krav för vår uthyrning. Vid uthyrning inom oljeindustrin är säkerhet den viktigaste faktorn och då kan inget bli fel. Med vår erfarenhet inom oljeindustrin och med MCS-rm som uthyrningssystem kan vi nu erbjuda bra service och säkerhet på topp 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.

IKM

Våra huvudfunktioner

Några andra framstående funktioner i vårt uthyrningsprogram för offshore utrustning

 

Leveranser / upphämtningar
Tidrapporter för operatörer
Finansiering av utrustning
MCS-rm:s uthyrningsprogram ger dig full kontroll över ert uthyrningsföretag, vilket förbättrar resultatet och får uthyrningsverksamheten att växa.
Se MCS-rm:s lösningar

Fallstudier

Läs mer om hur vi har hjälpt andra uthyrningsföretag.

Harran

Harran

Logistisk offshoreverksamhet

MCS-rm sparar tid och ökar effektiviteten för Harran.

Fallstudie

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använda kontaktformuläret.

kontaktformulär