DAGLIGA UTHYRNINGSRUTINER

Effektivisera era uthyrningsrutiner för ljud- och ljusutrustning

Effektivisera uthyrningsrutinerna från offerter fram till avtal och fakturor. Ha fullständig överblick över vad som behöver göras varje dag så att ni inte missar något och kundernas behov uppfylls. Ni har alltid tillgång till realtidsrapporter om utrustningens tillgänglighet och utnyttjandegrad, så att ni får full kontroll över er uthyrningsverksamhet.

Med MCS-rm:s programvara för uthyrning av ljud- och ljusutrustning kan ni:

  • Visa er utrustning i en kalender, kontrollera tillgängligheten och planera inför kommande evenemang
  • Sätta ihop ett antal artiklar och tillbehör för uthyrning som ett ”kit”, inklusive uppmaningar om merförsäljning av förbrukningsartiklar
  • Hantera leveranser, upphämtningar, byten och överföringar mellan depåer.
DAGLIGA UTHYRNINGSRUTINER

RESURSHANTERING

Effektiv resursplanering och bemanning

Boka rätt resurs för varje jobb och samordna krav på bemanning och uppsättning i enlighet med de kunskaper och kvalifikationer som krävs för den aktuella uppgiften. Se till att teknikernas kvalifikationer är uppdaterade, och få varningar när de är på väg att löpa ut.

Med MCS-rm kan ni:

  • Se alla anställda, underleverantörer, medarbetare och fordon som resurser och deras kvalifikationer eller attribut på en och samma plats
  • Koppla aktiviteter till resurser i ett uthyrningsavtal eller en serviceorder
  • Få meddelande omedelbart vid eventuella problem kring resurser, om det är brist på resurser eller om ni har underkvalificerad personal
  • Få åtkomst till data i realtid, vilket hjälper er att hitta manualer, specifikationer, avtal och offerter.
RESURSHANTERING

EFFEKTIVITET

Snabb plockning på lagret

Utrusta lagerteamet med mobila enheter för en snabb, korrekt och papperslös utcheckning av artiklar för uthyrning. Omvandla allmänna förfrågningar om utrustning till faktiska artikelnummer och gör plockningsprocessen mindre arbetskrävande.

Med MCS plocklista kan ni:

  • Eliminera papper från plockningsprocessen vilket minskar kostnaderna och sänker ert koldioxidavtryck
  • Göra utcheckningsprocessen mer effektiv och mindre arbetskrävande samt omorganisera personal mellan jobb så ni har bäst resurs allokerad för varje uppgift
  • Undvika fel p.g.a. mänskliga faktorn.
EFFEKTIVITET
ITV ProVision
Det var MCS-rm:s enorma flexibilitet som attraherade oss. Det är ett oerhört omfattande system som fungerar för de funktionella områden vi kräver.

ITV ProVision Ltd

Våra viktigaste funktioner

Fler viktiga funktioner i vår programvara för uthyrning av ljud- och ljusutrustning

 

Dagsplan
Streckkodsläsare
Leveranser / upphämtningar
MCS-rm:s uthyrningsprogram ger dig full kontroll över ert uthyrningsföretag, vilket förbättrar resultatet och får uthyrningsverksamheten att växa.
Se MCS-rm:s lösningar

Fallstudier

Läs mer om hur vi har hjälpt andra uthyrningsföretag.

ITV ProVision

ITV ProVision

AV-uthyrning

ProVision tar sig an en massiv inventering med MCS-rm.

Fallstudie

Torpedo Factory Group

Torpedo Factory Group

Uthyrning av Ljud och Ljus

MCS-rm gör Torpedo Factory Groups snabba tillväxt enklare.

Fallstudie

Gower Event Management Services

GEMS

Uthyrning av evenemangsutrustning

GEMS centraliserar hanteringen av sitt uthyrningslager med MCS-rm.

Fallstudie

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använda kontaktformuläret.

kontaktformulär