Hyrsystem erbjuder en kostnadseffektiv lösning för att arbeta smartare och öka lönsamheten

den 29 november 2022


Hyrsystem erbjuder en kostnadseffektiv lösning för att arbeta smartare och öka lönsamheten

Alla uthyrare strävar efter att minska sina kostnader och öka lönsamheten. Nya, smarta lösningar inom IT och mjukvara har gjort dessa företagsmål mycket möjliga att uppnå.

Här beskriver vi några av de sätt rätt hyrsystem kan ge er en kostnadseffektiv lösning som hjälper er arbeta smartare och minska mängden administrativt arbete, så att ni istället kan fokusera på era kundrelationer och att växa verksamheten.

 

God överblick över tillgänglighet och utrustningens skick

Att ha full kontroll på utrustningen är A och O för alla uthyrare.

Det är viktigt att hålla koll på era tillgångar, så att ni kan möta era kunders behov, se till att utrustningen är i toppskick och ha god koll på era lagernivåer.  

Med hjälp av GPS-lokalisering kan ett hyrsystem nu hjälpa er få snabb och enkel översikt över var utrustningen befinner sig så att ni kan säkerställa att era tillgångar returneras i tid och att de inte hamnar i obehöriga händer. Ni kan dessutom skanna era tillgångar med hjälp etiketter med streckkoder och QR-koder för att få information om dess skick, kostnad, vem som använder utrustningen och när den behöver genomgå underhållsarbete.

Resultatet blir mindre tid ödslad på att lokalisera era tillgångar, eller krångel med servicearbete som inte utförts i tid vilket leder till onödiga stillestånd. Ni undviker därmed extra kostnader i form av inhyrningar och ersättningsutrustning, samtidigt som ni ökar lönsamheten och förbättrar livscykeln för era tillgångar.

 

Få bättre kontroll över er lagerhantering och inköp.

Med hjälp av funktioner för inköpskontroll i hyrsystemet kan ni ställa in minimi- och maxgränser för lager, så att ni med en enkel rapport kan säkerställa att ni alltid har tillräckligt för att möta era kunders behov, och att ni enbart skapar inköpsordrar när det verkligen behövs.

Med MCS prognosfunktioner kan ni också:

Undvika hyllvärmare

Undvika dubbelbokningar

Förutsäga framtida behov av resurser.

Förutsäga behov av nya typer av resurser.

Erbjuda era kunder mer pålitliga leveranser.

 

Ni kan också på ett enkelt och snabbt sätt kontrollera var utrustningen ska levereras så att inga misstag sker, och se till att era depåer fungerar så effektivt som möjligt.

Genom att digitalisera verksamheten automatiserar ni era inköpsorder, får full koll på er fakturering och undviker risken för mänskliga fel i era beräkningar, räkenskaper och finanser, vilket kan leda till enorma förluster.

 

Möt branschens skiftande behov och maximera utnyttjandet av era resurser

Smarta verktyg för resursplanering hjälper er att fatta välgrundade beslut för verksamheten och bli mer lyhörd för förändringar på marknaden.

Kraftfulla prognosfunktioner låter er omedelbart se vilka av era tillgångar som har högst efterfrågan baserat på tidigare transaktioner, och ger er därmed möjligheten att planera så att ni kan utnyttja era tillgångar på bästa sätt. Med en fullständig bild över tillgängligheten kan ni också identifiera resursbrister, luckor och andra operativa svagheter som behöver åtgärdas.

Möjligheterna att använda verktyg för resursplanering hjälper er även att få bättre översikt över ert team, så att ni kan vara trygga i vetskapen att ni maximerar utnyttjandet av personalens kunskap och har rätt person på rätt plats. Med enkel och snabb tillgång till information om era anställdas kvalifikationer och full koll på när certifieringar behöver uppdateras, behöver ni inte längre oroa er för att uppgifter tilldelas till personer som inte är kvalificerade att utföra det.  På så sätt vet ni att ni alltid uppfyller era kunders behov och branschens krav.

Öka lönsamheten genom att skapa högre kundlojalitet

När ni digitaliserar verksamheten och låter ett hyrsystem sköta merparten av administrativt arbete och tidskrävande processer, undviker ni dubbelarbete och omständligt pappersarbete och kan istället fokusera på att växa verksamheten, förbättra er kundservice ytterligare och skapa en ännu bättre kundupplevelse.

Ert företags goda rykte som pålitlig professionell leverantör säkras genom dessa insatser; ni kommer skörda fördelar med en lojal kundbas som förespråkar och rekommenderar era tjänster.

Rätt hyrsystem hjälper er arbeta smartare

Rentalbranschen växer och frodas, och i takt med att efterfrågan på uthyrningsutrustning ökar kommer även er verksamhet att växa.

Med ett marknadsledande hyrsystem som ligger teknologiskt i framkant, kan ni effektivt möta denna efterfrågan med minimala flaskhalsar, samtidigt som ni håller ert team och era kunder nöjda.


Föregående artikel Stigande priser och brist på arbetskraft - vad kan ni göra för att hantera detta och fortsatt arbeta effektivt?
Nästa artikel Är era tillgångar säkra för uthyrning?

Hör av er

För att veta mer om hur MCS kan stärka er verksamhet, ring oss på +46 8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret.

Kontakta Oss