Är era tillgångar säkra för uthyrning?

den 20 december 2022


Är era tillgångar säkra för uthyrning?

Att erbjuda utrustning i toppskick är A och O i uthyrningsbranschen
Oavsett om ni hyr ut utrustning för en byggarbetsplats, en trafikavstängning, ett sjukhus eller ett evenemang kan risken med trasig eller ej säker utrustning leda till allt från person- och egendomsskador till förlust av tillgångar och stämningar.
För att förhindra allvarliga personskador och dödsfall på arbetsplatsen är det viktigt att ni vidtar alla försiktighetsåtgärder för att främja säkerheten, såsom regelbunden testning av era tillgångar, regelbundet planerat underhåll och full översikt över tillgångarnas livscykel. Det finns många sätt att sköta dessa processer, men ett hyrsystem erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning för att hjälpa er arbeta proaktivt med säkerheten. 

Regelbunden testning

Regelbundna, förebyggande tester av er utrustning är det mest tillförlitliga sättet att identifiera skador och andra problem som kan göra utrustningen olämplig för uthyrning. Dessa tester hjälper er planera när reparationsarbete behöver utföras och när ni behöver fylla på ert reservdelslager.
Ju mer ni förlänger en artikels livscykel, desto mer troligt är det att problem uppstår, vilket utsätter era kunder för risker. Att veta när det är rätt tid att sälja eller göra sig av med utrustning är därmed ett viktigt övervägande som ett hyrsystem kan hjälpa er med.
Uthyrningsföretag är ansvariga för sin utrustning och måste registrera alla tester och kontroller som utförs, för att minimera risken för olyckor för användare. Regelbunden testning kan dock vara en utmaning om ni inte har nödvändiga resurserna tillgängliga. Ni tvingas då att lägga ned extra tid och använda mer arbetskraft på kontroll av ert lager, vilket inte bara ökar kostnaderna för att driva ert företag utan även minskar er produktivitet.

Utför förebyggande underhåll

Att endast ta bort skadad utrustning från ert lager är inte ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt att jobba. Genom att planera i förväg och utföra förebyggande underhåll kan ni minska riskerna för problem med er utrustning, och rätt hyrsystem gör det betydligt enklare för er att upprätthålla servicehistorik och schemalägga service.
Med hjälp av uppdaterade utrustningsregister och hyr och service historik vet ni i god tid när era tillgångar är inbokade för planerat underhåll för att hjälpa er uppfylla era hälso- och säkerhetsförpliktelser. Med automatiska varningar och påminnelser från hyrsystemet kan ni se till att:

- Planerat servicearbete alltid utförs i tid

- Ingen utrustning görs tillgänglig för uthyrning innan den genomgott service

- Ni undviker onödiga stillestånd i verkstaden p.g.a. otillgängliga reservdelar

- Ni får full insikt i när det är dags att sälja eller utrangera  utrustning genom att övervaka och analysera utrustningens tillförlitlighet, prestanda och lönsamhet.
 

Investera endast i de bästa tillgångarna för er flotta

Era register och historik är inte endast bra för att hantera schemalagt underhåll.
Med full insikt i er data om utrustningen kan ni enkelt och snabbt få viktig information om vilken utrustning som är mest pålitlig och presterar bäst.  Detta hjälper er att fatta välgrundade beslut för verksamheten när det är dags att köpa in utrustning och gör det lättare att identifiera vilken utrustning som behöver avvecklas. 
I takt med att ni växer er uthyrningsverksamhet  blir det allt viktigare att ni sticker ut från era konkurrenter, och att säkerställa ert rykte som pålitlig leverantör av säker utrustning är A och O om ni vill ligga steget före. Att ha full kontroll över maskinparken och tillgångarnas service och reparationer minskar även risken för kostsamma reparationer av utrustning ute på hyra och det medarbete det medför. 

Hyrsystem hjälper er arbeta regelrätt, säkert och tryggt.

Bristande efterlevnad av hälso- och säkerhetsbestämmelser hindrar ert teams produktivitet, leder till att ni förlorar kunder och kan skada ert varumärke.
Genom att använda rätt programvara för uthyrning av utrustning kan ni undvika dessa risker, skapa högre affärsstandarder och samtidigt främja hållbarhet.
Som erfaren leverantör av hyrsystem, kan MCS förse er med skräddarsydda lösningar som hjälper er säkerställa att er utrustning alltid är i toppskick, säker och redo för uthyrning.  Kontakta oss i dag om ni vill veta mer.
 


Föregående artikel Hyrsystem erbjuder en kostnadseffektiv lösning för att arbeta smartare och öka lönsamheten
Nästa artikel MCS Hyrsystem effektiviserar leveranser och hämtningar ytterligare, med what3words

Hör av er

För att veta mer om hur MCS kan stärka er verksamhet, ring oss på +46 8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret.

Kontakta Oss