Hur rätt hyrsystem kan underlätta kompetenskrisen inom rentalbranschen

den 8 september 2022


Hur rätt hyrsystem  kan underlätta kompetenskrisen inom rentalbranschen

Med rekryteringsavgifter, höjda löner, tillfälliga anställningar och utbildning av anställda betalar många arbetsgivare ett högt pris för att se till att de har den kompetens som krävs för att förbli konkurrenskraftiga och effektiva. Har ert företag svårt att anställa personal? Har ni tackat nej till arbete på grund av personalbrist? Vad kan ni göra för att komma till rätta med den rådande kompetensbristen?

En lösning kan vara att använda sig av digitala lösningar för uthyrare, för att effektivisera och underlätta arbetet. Arbetsuppgifter som tidigare varit mycket tidskrävande kan med hjälp av ledande teknik nu utföras på en bråkdel av tiden, och vissa arbetsmoment kan automatiseras helt och hållet, vilket frigör tid för era anställda att fokusera på annat.

Strömlinjeforma era vardagsprocesser...

Föreställ er hur mycket enklare er vardag skulle bli om många av era rutinuppgifter automatiserades. Genom en webbshop kan era kunder till exempel beställa och betala för produkter utan att behöva kontakta er, vilket minskar arbetsbördan för er personal. Offerter och avtal kan skapas med några knapptryck och undertecknas elektroniskt, vilket sparar både tid och pappersarbete.

Plockningen av utrustning kan också effektiviseras med hjälp av streckkodsscanning, vilket inte bara minskar tiden för att välja utrustning utan också risken för mänskliga misstag när ni plockar utrustning för era avtal.

Med ett automatiserat system kan även faktureringen, betalningar och återkommande avtal hanteras på ett snabbt och enkelt sätt, utan omständliga processer och behov av högkvalificerad personal.

Vikten av planering...

Ett kritiskt steg för av alla uthyrningsföretag är planeringsprocessen för att se till att verksamheten sköts så smidigt och effektivt som möjligt. Traditionellt sett har detta varit en tidskrävande uppgift som krävt många års erfarenhet och kunskap om företaget. Med hjälp av rätt hyrsystem kan ni nu enkelt och snabbt få viktiga insikter om verksamheten som hjälper er planera för framtiden, bl.a genom att kunna identifiera vilken utrustning som är mest lönsam, hitta hyllvärmare som inte genererar inkomst och förstå trender i branschen.

Undvik onödiga reparationer...

Hur säkerställer ni att ni inte utför onödigt underhåll, vilket ödslar resurser som skulle kunna användas på annat håll? Med hjälp av ett hyrsystem får ni full överblick över utrustningens historik, vilket gör det enkelt att skapa ett korrekt och pålitligt underhållsschema. Resultatet är ett företag som fungerar mycket effektivare med färre anställda, och som endast beställer delar och utför underhållsarbete när det behövs.

Säkerställ hög personalbindning...

Effektivisering av rutinuppgifter och god planering är två sätt att optimera er verksamhet, men kan ett hyrsystem även hjälpa till med personalrekrytering?

En digital hyreslösning gör det möjligt för fler av era anställda att arbeta på distans, något som allt fler arbetssökande nu vill ha möjlighet till. Genom att inte längre vara begränsad till att erbjuda arbete på plats, kan ni utöka ert rekryteringsområde och öka antalet potentiella kandidater.

Hyrsystem gör det också möjligt att upprätthålla uppdaterade register över er personals kvalifikationer, där utgångsdatum loggas i systemet så att ni i god tid vet när de behöver förnyas. På så sätt kan ni enkelt och snabbt bekräfta att ni har rätt person på plats för specifika jobb eller om ni behöver rekrytera externt.

Rekrytering är bara första steget för ert företag; att behålla er personal är lika viktigt. Genom att kunna lagra detaljerade arbetsspecifikationer och checklistor i ert hyrsystem gör ni det enklare och snabbare att utföra rutinuppgifter. Ett lättanvänt system med kort utbildningstid minskar även mänskliga fel och gör arbetet mindre enformigt, vilket leder till bättre personalbindning.

 

Så trots att ett hyrsystem inte kan hantera rekryteringsprocessen åt er, kan det definitivt förbättra effektiviteten i ditt företag och hjälpa till att identifiera kritiska områden som kräver specialistkompetens. Genom att arbeta smartare kommer ditt företag inte bara att minska antalet arbetstimmar utan också kraftigt minska behovet av mer kvalificerad personal, vilket frigör en del av er rekryteringsbudget så att ni kan attrahera de bästa kandidaterna där de behövs mest.


Föregående artikel MCS Hyrsystem tar sin prisbelönta systemlösning till Bauma 2022
Nästa artikel MCS Hyrsystem är huvudsponsor och utställare på Eurotoi 2022

Hör av er

För att veta mer om hur MCS kan stärka er verksamhet, ring oss på +46 8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret.

Kontakta Oss