MCS Hyrsystems nya app, ”Resurstid Mobil” låter era förare göra tidsrapporteringen digitalt

den 17 juni 2021


MCS Hyrsystems nya app, ”Resurstid Mobil” låter era förare göra tidsrapporteringen digitalt

MCS, marknadsledande leverantör av hyrsystem, lanserar en ny app som gör det möjligt att tilldela arbete digitalt, skapa och lämna in tidrapporter för skiftarbete och därefter kunna fakturera inrapporterade arbetstmmar. Den nya appen, ”Resurstid mobil”, är lösningen på den ökade efterfrågan från hyrföretag och maskinoperatörer att hitta en digital lösning istället för tidskrävande,omständliga rapporter i pappersformat, som ofta blir en flaskhals.

MCS Resurstid Mobil gör det möjligt för uthyrare att organisera sina team på effektivaste sätt och anpassa sig till ändringar i sista minuten. Arbetsuppgifter kan tilldelas i förväg genom MCS Resursplanerare och skickas sedan för godkännande till förarens mobil/platta.  Man kan även på ett snabbt snabbt och enkelt sätt informera förare om eventuella ändringar till inplanerat arbete vilket undviker onödiga missförstånd. .

 Nick Thomson, Försäljningsansvarig på MCS, förklarar,

”Många uthyrare förlitar sig på e-post för att tilldela arbete till sina anställda, vilket är både omständligt och tidskrävande. För företag med mycket skiftarbete kan det vara svårt att hålla koll på e-post där förare accepterar eller avslår arbetsskift vilket leder till missförstånd och problem, speciellt när ändringar görs i sista minuten. När arbete schemaläggs i MCS Resursplanerare är det enkelt och snabbt att tilldela arbete direkt till föraren. De kan sedan acceptera eller avslå med bara ett knapptryck på mobilen genom appen ”Resurstid Mobil”. Kommunikationen blir snabb och enkel, man undviker mänskliga fel och arbetar på effektivaste sätt.”

Den nya appen gör det också möjligt för förare  att fylla i sina tidsrapporter och göra ändringar där det behövs direkt på mobilen, istället för att använda pappersformulär.  Tidsrapporten kan signeras digitalt av föraren eller skickas till arbetsledare, som i sin tur kan skicka vidare till kunden för digitalt godkännade innan fakturering.  

Nick fortsätter, ”Vi vet hur viktigt det är att kunna fakturera rätt första gången och därmed minska antalet kundförfrågningar pga felaktig information, saknade underskrifter eller oläsliga, handskrivna rapporter bifogade med fakturor.  Digitala tidrapporter eliminerar mänskliga fel och gör det möjligt för kontorsanställda att skapa en rapport med arbetade timmar, personal- och kundsignaturer samt information om relevant skift med bifogad tidsrapport, som sedan används för att debitera kunder. Detta minskar flaskhalsar i era arbetsprocesser och förbättrar er kundservice genom en professionell och sömlös faktureringsprocess. ”

Digitalisering av tidsrapporter och skiftplanering ger uthyrare möjlighet att erbjuda kundservice av hög standard med arbetsplanering som lätt kan anpassas enligt kundernas behov, och tydlig, korrekt tidsrapportering som är enthetlig för alla förare. Ni undviker därmed  felaktigheter och mänskliga misstag i rapporteringen, och gör arbetet så snabbt och effektivt som möjligt.


Föregående artikel Digitalisering: Hur ni framtidssäkrar er verksamhet
Nästa artikel Digitalisering i rentalbranschen: vikten av att följa med i utvecklingen.

Hör av er

För att veta mer om hur MCS kan stärka er verksamhet, ring oss på +46 8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret.

Kontakta Oss