Kundprofil
Land: Storbritannien
Bransch: Uthyrning av mobila bodar och tillfällig boende
www.procommsiteservices.co.uk

Huvudsakliga fördelar

  • Ökar utrustningens synlighet genom att konsolidera alla uthyrningstillgångar i en gemensam programvara, vilket förbättrar produktkännedom och kommunikationen med kunder.
  • Effektiv fakturering eftersom MCS-rm har minskat den tid det tar att koppla inköpsorder till fakturor vid månadsskiftet med 66 %.
  • Flexibel rapportering med uthyrningsdata som enkelt kan analyseras, utan att behöva anlita experter på att ta fram rapporter.
  • Förbättrad lönsamhet i projekt genom granskning av budgeterad arbetskostnad och tidsåtgång jämfört med faktiska värden för varje teknisk arbetsuppgift som utförs.

Utmaningen

Procomm hade vuxit snabbt på kort tid, trots att många rutiner utfördes på ett gammaldags och arbetskrävande sätt. I ett försök att automatisera sina manuella processer undersökte Procomm Site Services år 2013 marknaden för att hitta en programvarulösning för hantering av uthyrning.

Lösningen

Initialt fanns en slutlista med fem leverantörer, och Procomm valde det molnbaserade MCS-rm-uthyrningsprogrammet.

Förvaltning av tillgångar

Eftersom vi har tillgångar med ett så högt värde inskrivna är det verkligen viktigt att vi vet var de är, vem som har dem, när de levererades och när de förväntas returneras, vad de kostar och när vi köpte dem. MCS-rm hanterar detta utan problem och vi vet om varje tillgång används på rätt sätt och genererar rätt nivå av intäkter.

Mobil Verkstad

Genom att införa MCS Mobil verkstad har vi gjort stora vinster vad gäller teknikernas produktivitet och effektivitet. Teknikerna trycker på en knapp när de börjar och avslutar ett jobb. Vi har kunnat analysera uppgifter om teknikernas aktivitet och detta har gjort det möjligt för oss att fastställa en mer realistisk måttstock för hur lång tid varje uppgift de utför bör ta. Till följd av detta är nu våra tidsuppskattningar mycket mer exakta och inte längre baserade på gissningar. Detta hjälper oss verkligen att förstå hur vi kan planera användningen av våra resurser mer effektivt inom MCS-rm.

Projektlönsamhet

Vi följer upp alla kostnader för varje projekt och vi räknar med att kunna se planerad tidsåtgång jämfört med faktisk tidsåtgång för varje jobb samt kostnadsöversikter. Med denna transparens kan vi direkt se hur lönsamt respektive projekt är.

Inköpsordereffektivitet

Fakturor kan nu kopplas till inköpsorder i MCS-rm och i önskad valuta genom att trycka på en knapp. Enbart genom att automatisera denna process har vi minskat den tid det tar att koppla inköpsorder till fakturor vid månadsskiftet med 66 %.

Business Intelligence

MCS Business Intelligence har gjort det möjligt för oss att direkt ändra en rapport som behövs, utan hjälp av en rapportexpert. Det ger oss fort all den information som behövs så att vi kan fatta bättre och snabbare strategiska beslut.

Fördelarna

Sedan Procomm Site Services började använda MCS-rm har de kunnat:

  • Styra och bevaka 6 500 uthyrningstillgångar samt enhetsförsäljning.
  • Minska behovet av att ha särskilda IT-resurser genom att använda MCS Molntjänst.
  • Hantera, planera och allokera arbetet för ett team av installatörer med MCS Mobil Verkstad.
  • Visa en sammanfattande översikt över alla kunder, utrustningstillgångar, offerter, avtal, inköpsorder och fakturor i MCS-rm.
  • Övervaka och spåra historiken för respektive tillgång under hela dess livscykel.
  • Visa statusuppdateringar från tekniker ute på fältet i realtid.
Procomm Site Services
MCS stack verkligen ut eftersom de redan hade investerat i att konvertera sin Windows-programvarulösning till Microsoft.NET-plattformen. Vi kände att MCS-rm var den mest framtidssäkra lösningen och säkerställde att vi inte behövde gå igenom en stor programuppgradering inom en snar framtid.

Procomm Site Services

 

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 578 770 93 eller använda kontaktformulär.

kontaktformulär