Kundprofil
Land: Storbritannien
Bransch: Uthyrning av kraftgeneratorer
www.mems.com

Huvudsakliga fördelar:

  • Förbättrad kundservice med bättre datakontroll samt tydligare och mer ordnad kundkommunikation.
  • Nöjdare kunder tack vare att det går att exakt logga och fakturera uthyrningsdrifttid genom mätaravläsning, och på så sätt undvika missförstånd.
  • Lägre ekonomisk risk med rapporter som lyfter fram viktiga faktorer såsom konton som har uppnått eller passerat kreditgränsen.
  • Ökad produktivitet genom omfattande automatisering av processer, så att medarbetarna kan utnyttja arbetstiden bättre.

Utmaningen

MEMS började inse att verksamhetens gamla hanteringssystem inte klarade att koordinera logistiken kring en allt mer komplex verksamhet, och sökte efter ett nytt system för hantering av uthyrningsprocessen.

Lösningen

MEMS valde MCS-rm tack vare företagets kunskaper om uthyrning och den fördelaktiga Sage-integrationen. MEMS valde funktioner som hantering av uthyrning och försäljning, transportplanering, verkstad och underhåll, rapportskrivare, leveransbevis och CRM.

Lätt att använda

MCS lösning är lätt att använda och gör det möjligt för de två systemen att dela information. Resultatet är en mycket stabil och användarvänlig programvaruplattform som uppfyller våra krav och gör att vi har kontroll.

Sage integration

Fördelen med MCS-lösningen är att den kan kommunicera med vårt ekonomisystem och vice versa. Båda systemen vet vad det andra gör och båda förlitar sig på information från det andra systemets databas. Våra användare har därför en relevant, konsekvent och aktuell vy över alla aktiviteter som rör kunder och uthyrning av tillgångar.

Förlängning av avtal

Att kunna förlänga avtalen utanför vad som tidigare överenskommits är en annan värdefull funktion som vi ofta använder. I MCS-rm kan vi sätta upp avtal per timme, dag eller vecka – eller en kombination av dessa.

Två Avtalsfönster

Jättesmidigt att kunna ha två avtal öppna samtidigt t.ex. när vi jobbar på ett stort avtal och en kund kommer in, så vi inte behöver stänga ett avtal för att hjälpa en ny kund.

Verkstad och underhåll

Om det är problem med någon utrustning kan vi direkt kontrollera servicehistoriken och snabbt åtgärda eventuella fel. Det handlar om kontroll. Kontroll över avtal, lagerhantering, fakturering och kassaflöde.

Fördelarna

Sedan MEMS började använda MCS-rm har de kunnat:

  • Använda Sage integrationen för att se kundsaldon, kreditgränser och annan ekonomisk information för alla kunder direkt i MCS-rm.
  • Ta fram veckorapporter över kundaktiviteter, som markerar viktiga faktorer såsom konton som har nått eller passerat den överenskomna kreditgränsen.
  • Noggrant övervaka produkternas drifttid med hjälp av mätaravläsningar som sedan loggas i MCS-rm.
  • Skanna flera dokument samtidigt med funktionen för dokumenthantering, t.ex. leveransbevis.
MEMS Power Generation
Vi valde MCS-rm tack vare att MCS gav oss så enormt mycket stöd och hade en så djup och stor förståelse för problemen inom vår verksamhet. Vi ville även dra nytta av vår investering i det befintliga Sage ekonomisystemet, så det var viktigt att vi hade ett nära samarbete med MCS för att uppnå en perfekt överensstämmelse.

MEMS Power Generation

 

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 578 770 93 eller använda kontaktformuläret.

kontaktformulär