Bedrijfsprofiel

 

Het duurzame succes van MCS is nauw verbonden met het effectief managen van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit, energie, en beperking van koolstof. Vanwege onze ISO accreditatie ligt het in de lijn der verwachting dat ons beleid gericht is op duurzaamheid en daarmee periodiek word geëvalueerd, bijgewerkt en gecommuniceerd.

 

"Mijn taak als CEO is om ervoor te zorgen dat ons bedrijf duurzaam opereert, niet alleen in het belang van het milieu en de maatschappij, maar ook omdat het zakelijk gezien verstandig is om dit te doen. Wij zijn toegewijd aan de zorg voor onze mensen, de planeet en haar hulpbronnen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf op een zo verantwoorde mogelijke manier opereert." Guy van der Knaap, Algemeen directeur

 

Zorg voor ons team

 

Bij MCS streven wij ernaar om een aantrekkelijke en stimulerende omgeving te creëren waarin al onze medewerkers de mogelijkheid hebben om te groeien en te gedijen. Wij tonen respect voor onze collega's en klanten en koesteren een cultuur van inclusiviteit, diversiteit, respect en ondersteuning. Ons team is voortdurend op zoek naar verbeterpunten in onze dagelijkse werkzaamheden, waarbij de nodige opleidingen worden aangeboden.

 

Innovatie en klantgerichtheid

 

In het kader van onze nauwe samenwerking met onze klanten zetten wij ons in voor de voortdurende ontwikkeling en verbetering van onze webgebaseerde en mobiele softwareoplossingen.

 

Gezondheid & Veiligheid

 

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde werkomgeving. Wij proberen gezondheids- en veiligheidsrisico's aan te pakken, ontbrekende vaardigheden te verbeteren en een veilige organisatiecultuur te bevorderen. Het bedrijf stimuleert een balans tussen werk en privéleven door middel van flexibel werken en toegang tot welzijnsfaciliteiten voor ondersteuning.

 

Milieu verantwoordelijkheid & gemeenschap

 

MCS is toegewijd om bij te dragen aan lokale gemeenschapsprojecten en doneert elk jaar 10% van zijn winst aan liefdadigheidsorganisaties. Om onze impact op het milieu te verminderen, streven wij naar het volgende:

 

  • minimaliseren van koolstofuitstoot door effectieve energie- en transportmanagement
  • stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, wandelen, fietsen en delen van de auto
  • de milieu-impact van afval tot een minimum beperken door hergebruik en recycling
  • ontwikkelen van werkmethoden om afval te verminderen en vervuiling te voorkomen
  • flexibel werken mogelijk te maken om reistijd en brandstofverbruik te verminderen

  

Neem contact op

Wil je meer informatie omtrent de verhuursoftware oplossingen van MCS en de impact die het kan maken voor jouw bedrijf, bel ons op +31 (0) 38 799 9002 of vul ons contactformulier in.

Contact