Kundprofil
Land: Nya Zeeland
Bransch: Evenemangsuthyrning
www.mardigrasevents.co.nz

Huvudsakliga fördelar

  • Översikt och kontroll av tusentals lagerartiklar, inklusive hantering av förstörda artiklar och svinn.
  • Större kontroll över avtalsproduktionen och rutinerna för leverans/upphämtning.
  • Konsekvent metod för offertförfarande, prissättning och fakturering.
  • Förbättrad kundservice med kundanpassad dokumentation.

Utmaningen

Mardi Gras använde ursprungligen ett gammalt DOS-baserat system som inte erbjöd den nivå av rapportering, lagerhantering och tillgänglighetsplanering som behövdes. De ville införa en uthyrningslösning som skulle hantera deras maskinpark mer effektivt och ta väl hand om den lojala kundbasen.

 

Lösningen

Eftersom systemet behövde driftsättas på bara sex veckor satte MCS igång och införandet gick smidigt. Mardi Gras började med ett system för fyra användare, med två användare i uthyrningsdisken och två på kontoret.

Implementering

Vi började från början med implementeringen, då MCS byggde plattformen och sedan importerade alla kalkylblad, data och mallar. MCS gjorde det väldigt enkelt för oss. All den inledande internetutbildningen var enkel och, precis som vi hade hoppats, så tyckte våra användare att det gick snabbt och enkelt att lära sig systemet.

Kvalitetsledning

Vi är glada över att MCS-rm möter alla våra behov och vi är imponerade av dess enhetliga rutiner och uppbyggnad. Systemet har bidragit till att främja konsekventa kvalitetsledningsprocesser inom hela verksamheten. Nu används samma format för alla offerter, avtal och plocklistor, och prissättning samt fakturering görs på samma sätt – oavsett vem som tar emot beställningen. Vi kan även hantera uthyrningsavtal, leveranser och upphämtningar in i minsta detalj.

Tillgångarnas utnyttjandegrad

Med MCS-rm vet vi var allting finns vid varje tidpunkt och vilken volym som finns kvar för uthyrning. Vi kan snabbt omsätta artiklar för att säkerställa maximal utnyttjandegrad, samtidigt som Tillgänglighetskalendern anger vad som är tillgängligt vid en viss tid och vad som har bokats framöver.

Tillgänglighetskalender

Vi lagrar och hanterar hela vårt uthyrningslager för evenemang i systemet. I lagret hanteras tusentals artiklar med höga volymer och utmanande genomloppstider. Vi gillar verkligen hur Tillgänglighetskalendern hjälper oss att hantera detta. Vi kan gå ner på detaljnivå och se var allt finns, och på så sätt fatta ett välgrundat beslut om vilka lagerartiklar som ska allokeras i framtiden. Vi ger anbud på jobb som ligger många år framåt i tiden, så detta hjälper oss planera på bästa sätt, vilket i sin tur maximerar vinsten. Allt handlar om kontroll och det har vi nu med MCS-rm.

Noggrann och korrekt lagerspårning

När artiklar returneras, markerar vi i systemet om någon artikel inte längre ingår i vårt lager, så tar systemet automatiskt bort den från inventeringen. Det sparar mycket tid och hjälper oss att få en exakt bild av vårt lager.

Ändra formulär och dokument

Vi kan anpassa dokumentformat, t.ex. lägga till villkor och skatt på tjänster, och omvandla informationen till ett format som är lätt att läsa och förstå, oavsett var kunderna ser den.

Fördelarna

Sedan Mardi Gras Events började använda MCS-rm har de nu:

  • Tillgång till rapportering för att förstå verksamheten bättre.
  • Möjlighet att förse sina kunder med bästa möjliga service.
  • Förbättrad översikt över verksamheten med tillgång till data i realtid.
Mardi Gras Testimonial
MCS jobbade fantastiskt hårt för att få ett fungerande grundläggande system på plats på väldigt knapp tid!

Mardi Gras Events

 

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använda kontaktformuläret.

kontaktformulär