Kundprofil
Land: Kanalöarna, Storbritannien
Bransch: Eventbranschen
www.sgb.co.uk

Huvudsakliga fördelar

  • Förbättrad översikt över tillgångar med mer pålitlig och exakt spårning.
  • Detaljerad dataanalys gör det enklare att ta välgrundade strategiska beslut för verksamheten.
  • Förbättrad transparens i hela verksamheten med gemensam prissättningsstruktur och branding.
  • Effektivare arbetsprocesser för personalen.

Utmaningen

SGB’s dåvarande system hade blivit föråldrat och de kände att de ville byta till ett modernare, mer innovativt system som kunde tillgodose behoven för deras mångsidiga verksamhet. Ledningsgruppen ville ha ett system som kunde hjälpa dem fatta välgrundade affärsbeslut baserade på tillförlitlig data, för att göra det möjligt för verksamhet att växa.

Lösningen

SGB ville säkerställa att systemet de valde verkligen var rätt för dem, och bad därför om referenser från nuvarande kunder och leverantörer. Referenserna, tillsammans med en demo som bekräftade att systemet kunde möta deras nutida och framtida behov, låg till grunden för deras beslut att investera i MCS-rm.

MCS-rm

MCS-rm har förbättrat vår verksamhet genom att ge oss högre synlighet mellan våra SGB butiker i Kanalöarna. Vii har nu en standardiserad prisstruktur och förbättrad översikt över tillgångar i hela verksamheten, vilket innebär att vi inte längre offererar mot någon av våra andra depåer.

MCS Dagsplan

Dagsplanen är en ovärderlig resurs för verksamheten. Den har gjort det möjligt för anställda att arbeta mer självständigt då de vet exakt var en tillgång är vid en viss tidpunkt och när den förväntas tillbaka i lager. Denna ökade synlighet innebär att vi kan utnyttja våra tillgångar mycket bättre. 

Dagsplaneraren hjälper oss också att arbeta pappersfritt vilket förbättrar kundupplevelsen och verksamhetens rykte, då beställningar registreras elektroniskt, snarare än på papper som så lätt kan tappas bort.

Dokumenthantering

MCS Dokumenthantering har revolutionerat vårt företag över förväntan. Tidigare var allt pappersbaserat, vilket tog upp en hel del kostsamt kontorsutrymme och kunde göra dokument svåra att hitta. Nu lagras allt säkert inom MCS-rm. Alla som behöver, kan komma åt dokumentationen när som helst. 

Vårt varumärke har också förbättras avsevärt. Tidigare hade varje butik egna mallar för dokument. Nu finns det en enda mall som varje butik använder. Skulle en ändring behöva göras kan mallen justeras i MCS-rm och då är den omedelbart tillgänglig för alla inom företaget, vilket garanterar att kvalitén bibehålls över hela vårt varumärke.

Fakturering

Faktureringen är ett område i verksamheten som drastiskt har förbättrats tack vare MCS-rm. Tidigare spenderade vi stora summor pengar på att bokföra fakturor varje år. Nu kan vi skapa och skicka fakturor med några få knapptryck. 

Detta har också förbättrat effektiviteten då personal som tidigare spenderade en stor del av arbetstiden med att förbereda och skicka fakturor manuellt, nu istället kan ägna tiden åt inkomstgenererande arbete istället.

Delade leveranser   

Funktionen för delade leveranser har gett enormt mervärde för oss på SGB. Vi kan nu registrera exakt vilka artiklar som har levererats, när de har returnerats och vad som fortfarande finns på plats vid en viss tidpunkt. Innan vi började använda MCS-rm kunde vi, på grund av den enorma mängden leveranser och hämtningar, aldrig vara riktigt säkra på om det antal som hämtats var samma som det antal som levereras. Detta innebar att utrustning lätt kunde gå förlorad , vilket ledde till merkostnad för verksamheten. Tack vare ”Delade leveranser” i MCS-rm behöver vi inte längre oroa oss för det, då vi har total översikt över utrustningen.

Rapportering

Dataanalysen som är möjlig med MCS Rental Software, har haft en enormt positiv inverkan på verksamheten. Vi har blivit mer marknadskunniga då vi nu kan fatta affärskritiska beslut baserat på den dataanalys som systemet skapar. Vi kan nu titta på hur lönsamma våra olika tillgångar är, och därmed investera i de tillgångar som har högst efterfrågan och som är mest inkomstdrivande. MCS-rm hjälper oss därmed att öka intäkterna och växa verksamheten.

Implementation

Implementationsprocessen var enkel och smidig. Vi integrerade MCS-rm med vårt ekonomisystem vilket eliminerar datadubblering, och spar tid. Utbildningen vi fick under projektets gång var utmärkt. MCS såg verkligen till att alla förstod till fullo hur systemet fungerade och att alla våra frågor besvarades.

Samarbete

Stödet vi får från MCS är fantastiskt. Det finns inga frågor supportteamet inte kan svara på, och de finns alltid till hands när vi behöver dem. MCS har inte bara gett oss en perfekt långsiktig lösning för vår verksamhet, de har också fått oss att arbeta bättre tillsammans internt, genom användandet av ett gemensamt system för hela företaget.

Framtiden

Med MCS-rm ser framtiden ljus ut för oss. Vi är nu i en mycket bättre position att kunna hantera kommande, större projekt i kanalöarna. Med högre effektivitet och förmåga att bättre möta våra kunders behov, ser vi fram emot att utöka vår verksamhet och vår kundbas.

Fördelarna

Med hjälp av MCS-rm har SGB kunnat:

  • Förbättra kundupplevelsen genom användandet av ett gemensamt system för hela verksamheten och ökad synlighet av tillgångar.
  • Konsolidera företagets varumärke i hela verksamheten med hjälp av standardmallar.
  • Öka effektiviteten och höja utnyttjandegraden genom förbättrad översikt över tillgångar.
  • Underlätta arbetet för både sig själva och sina kunder med papperslös dokumenthantering. 
  • Fatta viktiga strategiska affärsbeslut baserat på dataanalys från MCS-rm.
SGB Hire
MCS-rm har enat oss som ett företag och gett våra anställda en större sammanhållning. Tack vare MCS är vi nu ett företag på fyra olika platser, vilket innebär att vi kan arbeta så mycket bättre tillsammans för att möta våra kunders behov och överträffa deras förväntningar vid varje hyrtillfälle.

SGB Hire

 

Hör av er

Om ni vill veta mer om MCS och våra innovativa lösningar för rental- och byggbranschen, ring oss på +46 (0)8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret nedan.

Kontakta Oss