Kundprofil
Land: Storbritannien
Bransch: Bullerskyddssystem
www.echobarrier.com

Huvudsakliga fördelar

 • RFID-etiketter – användning av säkerhetsetiketter för att följa respektive bullerskydds: placering, utnyttjandegrad och avskrivning.
 • Skalbar molnbaserad lösning – snabb tillgång till information då globala användare kan fjärransluta till det centrala systemet.
 • Effektivisering – elektronisk avläsning av avtal och följesedlar sparar tid och maximerar resursanvändningen.
 • Tillvaratar nya möjligheter – systemuppmaningar ser till att personalen aldrig missar ett säljtillfälle.

Utmaningen

Redan när Echo Barrier låg i sin linda visste företaget att försäljningen av deras produkt snart skulle ta fart och de behövde därför hitta ett uthyrningsprogram som skulle vara skalbart, så att man kunde ta hand om den internationella efterfrågan. De behövde ett program som kunde:

 • Spåra tillgångar och effektivt hantera försäljning och uthyrningsperioder
 • Fjärrdistribueras
 • Lagras i en och samma molnbaserade lösning som skulle administreras centralt
 • Vara tillgängligt för personalen via en internetanslutning.

Lösningen

Echo Barrier använder MCS-rm för att sköta alla sina affärsprocesser och har nu full kontroll över alla sina artiklar och dess tillbehör. De använder även MCS CRM, batchfakturering och MCS standardprislistor för sina kunder.

Varför valde ni MCS?

Vi behövde köpa ett uthyrningsprogram som kunde hantera företagets växande verksamhet, och var skalbart så att en ökande internationell efterfrågan kunde tillgodoses. Det skulle dessutom kunna spåra alla våra tillgångar och effektivt hantera försäljning och uthyrningsperioder. Det molnbaserade MCS-rm-programmet var perfekt för våra behov.

Spåra tillgångar

Varje bullerskydd är säkerhetskodat, så att vi kan se var varje del av utrustningen finns och vi kan använda oss av detta vid beräkning av utnyttjandegraden. Vi kan också följa avskrivningssatserna för respektive post, och baserat på detta kan vi identifiera när en uthyrningstillgång bör avyttras. Med hjälp av rapporterna i MCS-rm kan vi omedelbart ta fram korrekta fakta- och sifferuppgifter.

Dokumenthantering med skanning

Skanningssystemet är fantastiskt! Vi skannar allt vi kan och vi har inget pappersbaserat längre. Allt är i elektroniskt format, vilket sparar tid och gör att vi kan få ut så mycket som möjligt av våra resurser.

Jobbkostnadsmodul

Jobbkostnadsmodulen hjälper oss att mäta jobbets lönsamhet – en process som är helt transparent för kunden. Systemet lägger upp ett internt kostnadsanalysavtal så att vi kan se totalkostnaden för varje jobb, men detaljerna på denna nivå visas inte för kunden. Endast det totala uthyrningspriset för all utrustning som skickats till kunden visas i avtalet och på kundfakturan.

Inköp

MCS-rm håller koll på allt vi köper samt följer upp och hanterar alla verksamhetskostnader. Vi kan räkna ut vad vi spenderar ned till minsta öre och detta är till hjälp vid lagerhanteringen, eftersom vi får hel kontroll och en klar uppfattning om vårt kassaflöde och om hur vi ligger till ekonomiskt.

Molnet

Molnbaserat innebär att alla globala databaser lagras på samma virtuella server och att den kan nås via fjärranslutna stationära Mac- och PCenheter samt att vi kan hantera hela processen och ha full kontroll.

Fördelarna

Sedan Echo Barrier började använda MCS-rm och CRM har de:

 • Utökat sin verksamhet utomlands, och med hjälp av den molnbaserade MCS-uthyrningslösningen öppnat nya depåer i Mellanöstern, USA, Kanada, Singapore och Hongkong
 • Använt RFID-etiketter på bullerskydden för att beräkna utnyttjandegraden för varje skydd i MCS-rm
 • Kunnat identifiera när uthyrningstillgångar ska kasseras
 • Fått ordentlig förståelse för de interna kostnaderna vid kundprojekt, medan kunden visas ett avtal och en faktura med endast uthyrningspriserna
 • Kunnat hålla noggrann kontroll över sina inköp och verksamhetskostnader.
Echo Barrier Testimonial
Det var absolut nödvändigt att vi hade en IT-lösning som lätt kunde dupliceras och hanteras med internationell användning i åtanke. Molnbaserat MCS innebär att alla globala databaser lagras på samma virtuella server och att den kan nås via fjärranslutna stationära Mac- och PC-enheter samt att vi kan hantera hela processen och ha full kontroll!

Echo Barrier

 

Hör av er

Om ni vill veta hur MCS-rm kan förbättra er verksamhet kan ni ringa oss på +46 (0)8 578 770 93 eller använda kontaktformulär.

kontaktformulär