Stigande priser och brist på arbetskraft - vad kan ni göra för att hantera detta och fortsatt arbeta effektivt?

den 17 november 2022


Stigande priser och brist på arbetskraft - vad kan ni göra för att hantera detta och fortsatt arbeta effektivt?

Rentalbranschen , likt många andra branscher, står idag inför en stor utmaning. Kostnaderna för material och reservdelar fortsätter stiga och de flesta uthyrare uppger stora problem med att hitta kvalificerad arbetskraft, vilket gör det svårt att arbeta effektivt och fortsatt vara konkurrenskraftiga. 

Så vad är lösningen?
Med hjälp av ett kraftfullt hyrsystem kan ni säkerställa att ni har full kontroll över utrustningen, minska mängden administrativt arbete och se till att ni har rätt resurs på rätt plats. 

Undvik maskinhaverier och effektivisera servicearbetet
Med en verkstadsmodul kan ni enkelt hantera alla era reparations- och underhållsjobb och se till att utrustningen alltid är i toppskick, redo och säker för uthyrning. Ni kan planera i förväg och beställa eventuella reservdelar i god tid för att se till att allt ni behöver finns i lager så att schemalagt, regelbundet underhåll kan utföras enligt planerna. Ni kan även hantera eventuella skador på utrustningen och haverier på plats, på ett enkelt och snabbt sätt samt möta era kunders behov om ändringar behöver ske i sista minuten. 
Med hjälp av kraftfulla telematik-integrationer kan många problem med utrustningen idag diagnostiseras på distans, vilket gör att ni inte behöver avsätta personal för att felsöka problemet på plats vid ett haveri. De reservdelar som behövs kan sedan enkelt beställas med bara några knapptryck. 

Klar och tydlig kommunikation med era kunder
Att arbeta smartare är nyckeln till att undvika förlorade kundavtal på grund av otillräckliga personalresurser. Genom att digitalisera verksamheten frigör ni tid som ni tidigare behövt lägga på administrativt arbete och kan istället fokusera på att växa verksamheten och vårda era värdefulla, existerande kundrelationer. För att kunna hantera kundbeställningar effektivt, är det viktigt att ni kan kommunicera med era kunder på ett enkelt och snabbt sätt. Elektroniska signaturer hjälper er undvika förseningar orsakat av pappersarbete, vilket leder till en effektivare hyrprocess och nöjdare kunder! 
Digitala signaturlösningar vid hyrdisken gör orderprocessen enkel för kunderna, samtidigt som ni slipper krångel med papper och pärmar. Ni får omedelbart översikt över statusen av avtal och offerter och tillgång till all viktig information ni behöver.  

Bättre översikt över era resurser
Resursplaneraren kan hjälpa er att förutse framtida resursbehov, och eliminera onödigt krångel med dubbelbokningar eller tilldelning av jobb till personal med fel kvalifikationer.  Genom att ge ert befintliga team digitala lösningar som hjälper dem arbeta så effektivt som möjligt, kan ni motverka de problem som orsakas av kompetensbrist och se till att ni fortsatt kan möta era kunders behov. 
Med MCS Fordonlager säkerställer ni att ni har full koll på lagret i era servicebilar, så att ni alltid har tillgång till det ni behöver för att utföra planerat servicearbete eller lösa maskinhaverier på plats. Med ett smart verktyg för påfyllning av lagret får ni full koll på när lagernivån börjar bli låg och ni kan automatiskt skapa överföringar mellan depåer och vidare in i fordonslagret, om det behövs. Ni får därmed full lagerkoll samtidigt som ni kan vara säkra på att nu utnyttjar allt befintligt lager ni har. 
Trots att det senaste året har varit präglat av stor brist på material och utrustning, med störningar i leveranskedjan som följd, finns det alltså en hel del smarta verktyg att ta till som kan hjälpa er arbeta effektivt. MCS lösningar för verkstad, E-signaturer, Resursplanering och Fordonlager hjälper er arbeta effektivt och maximera användandet av era resurser så att ni kan möta era kunders behov trots de utmaningar vi har i dagsläget. Kontakta oss idag om ni vill veta mer om hur MCS kan hjälpa er hantera bristen på arbetskraft och reservdelar.
 


Föregående artikel Hur mobila lösningar kan omvandla er uthyrningsverksamhet
Nästa artikel Hyrsystem erbjuder en kostnadseffektiv lösning för att arbeta smartare och öka lönsamheten

Hör av er

För att veta mer om hur MCS kan stärka er verksamhet, ring oss på +46 8 505 200 15 eller använd kontaktformuläret.

Kontakta Oss